Tuettu keikkatyö – askel kohti työelämää

Tämä verkkojulkaisu on tehty erityisesti sinulle, joka toimit työvalmentajana. Kaikki materiaali on tarkoitettu käytettäväksi, ja voit soveltaa ja muokata sitä omaan työhösi sopivaksi. Sivustolla on materiaalia myös keikkatyön tekijälle ja keikkatyön tilaajille, jota voit käyttää, kun valmennat keikkalaisia, perehdytät työn tilaajia ja organisoit tuettuja keikkoja.

Tuettu keikkatyö on tuettua työllistymistä. Tässä verkkojulkaisussa on tietoa siitä, mitä hyötyä tuetusta keikkatyöstä on heikommassa työmarkkina-asemassa olevalle henkilölle, esim. osatyökykyiselle, pitkäaikaistyöttömälle tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle. Tuettu keikkatyö on hyvä vaihtoehto silloin, kun henkilö on ollut pitkään pois työelämästä tai hänellä on vähän kokemusta työssä käymisestä. Se voi olla ratkaiseva askel kohti työelämää. 

Keikkatyö tarkoittaa lyhyitä, usein yhden tai muutaman työvuoron pituisia ”keikkoja”. Tarve keikkatyön tekijälle voi syntyä esimerkiksi vakituisen työntekijän poissaolon vuoksi. Yrityksessä saattaa olla työntekijöistä pulaa ruuhkahuipun tai tekemättä jääneiden töiden vuoksi. Myös kotitaloukset voivat tarvita apua esimerkiksi satunnaisissa puutarha- tai siivoustöissä.

Keikkatyön tekijä, työvalmentaja ja työn tilaaja.

Tervetuloa tutustumaan tuettuun keikkatyöhön!