Valmennukseen osallistuminen selkeyttää omia tavoitteita

Niina Pietilä

Työelämä voi tuntua kiehtovalta haaveelta, mutta samalla se voi olla pelottava ja uhkaava. Mielessä voi kumpuilla ajatuksia siitä, pärjääkö, herääkö aamulla ajoissa tai millaisia työkaverit ovat. Kun ajatus työstä nousee mieleen, kannattaa ottaa työvalmentaja juttukaveriksi. 

Lähtökohtana sinun tavoitteesi

Yksi tärkeistä asioita on tavoitteen asettaminen. Joskus tavoitteet voivat tuntua vaikeasti hahmotettavilta. Sen vuoksi niitä voikin olla helpompi lähestyä ajatellen, millainen elämäntilanteesi on nyt ja minkälaista muutosta toivot työn siihen tuovan. Voit miettiä, millaiseen paikkaan haluaisit työkeikalle ja mitä siellä voisit tehdä. Työvalmentaja osaa kysyä tarkentavia kysymyksiä ja auttaa eteenpäin. Tässä kohtaa kannattaa antaa ajatusten lentää sen sijaan, että epäröisit ja miettisit haikailevasi turhia. 

Kun pohdit työhön liittyvää tavoitetta, ei kannata keskittyä ongelmiin. Sen sijaan on hyvä keskittyä miettimään sitä, millaisia erilaisia taitoja olet ehtinyt kerryttää ja millaisia vahvuuksia sinulla on. Kohti keikkaa -valmennus on kehitetty juuri tavoitteiden, omien vahvuuksien ja osaamisten kiinni saamiseksi. Ryhmä kokoontuu useimmissa tapauksissa neljä kertaa. Vahvuuksien ja osaamisen lisäksi kerroilla keskitytään siihen, miten omia kokemuksia voi hyödyntää ja miten keikkatyöhön voi käytännössä päästä.

Ryhmästä tsemppiä samassa tilanteessa olevilta

Vaikka työvalmentaja onkin nimensä mukaisesti taitava tsemppaamaan työelämän toiveita kohti, on ryhmässä voimavarana muiden keikkatyöhön haluavien tuki. Kohti keikkatyötä -ryhmässä on mahdollista kuulla muiden pohdintoja osaamisestaan. 

Tämä voi muistuttaa omista, samankaltaisista osaamisista, jotka ovat itseltä unohtuneet. Ryhmässä käy usein myös niin, että muut voivat auttaa sanallistamaan jonkin vahvuuden, jota itse ei tohdi kirjoittaa paperille tai sanoa ääneen. Voi myös olla, että muut huomaavat jonkin sellaisen taidon tai vahvuuden, jota et itse tule huomanneeksi. 

Erityiseksi ryhmän tekee se, että siihen osallistuvilla on samansisältöisiä toiveita työn suhteen. Yhdessä toiveet selkeytyvät ja luottamus omaan osaamiseen ja mahdollisuuksiin kasvaa. Myös mahdollisuus jakaa keikkatyöhön liittyvät, jännitystä aiheuttavat tunteet on usein helpottavaa.

Valmistautua voit myös itsenäisesti

Aina ryhmään osallistuminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että keikkatyöhön valmentautuminen olisi muuttunut mahdottomaksi. Tanja Rintalan (2020) opinnäytetyönään luoma Kohti keikkatyötä -työkirja sisältää tehtäviä, joiden avulla voit ottaa haltuun samoja sisältöjä kuin ryhmässäkin. Työkirja herättää paljon ajatuksia, ja sitä voi pitää muistivihkona, jonka sivuille voit palata myöhemminkin ja täydentää sitä tuorein ajatuksin. 

Kirjoittaminen on monelle tapa jäsentää omia ajatuksia. Voi käydä niin, että tehtävää tehdessään huomaakin kirjanneensa jotakin, minkä olemassaolosta ei vielä hetki sitten tiennyt mitään. Myöskään työkirjan kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan sen herättämistä ajatuksista voi avata keskustelun työvalmentajan tai jonkun muun sopivan henkilön kanssa. Aihe voi olla jokin, joka on yllättänyt, herättänyt huolta tai ilahduttanut. Keskustelemalla asia aukeaa, ja voit saada arvokkaita, uusia näkemyksiä. Voit myös kirjoittaa lisää ja tehdä näin omista ajatuksistasi uusia löytöjä. 

Tavoitteet ja vahvuudet kirkastuvat

Valmennuksen myötä työelämään liittyvä tavoitteesi selkiytyy. Voi olla, että aluksi epämääräiseltä tuntunut onkin muuttunut selkeäksi, ja tiedät, minkälaisia toiveita ja tavoitteita sinulla on työelämän suhteen. Tavoitteen lisäksi olet tutustunut itseesi ja oman osaamisen ja vahvuuksien kuvaaminen on helpompaa. Työelämän lisäksi nämä ovat taitoja, joita voi hyödyntää muutoinkin, esimerkiksi vapaa-aikana. 

Lisämateriaalia

Rintala, T. (2020). Kohti keikkatyötä. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. (Theseus)

Rintala, T. (2020). Kohti keikkatyötä -työkirja. (pdf, Google Drive)