Tuettua keikkatyötä työnvälitysalustalla

Ulla Vehkaperä ja Katja Multanen

Useilla työnantajilla ja kotitalouksilla on erilaisia sopivia töitä heikommassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille ja halu maksaa tästä työstä asianmukainen korvaus. Esteeksi usein tulee kuitenkin se, että työsopimuksen tekeminen lyhyestä keikkatyöstä koetaan liian kuormittavana ja se vie liikaa aikaa. 

Kevyin tapa ottaa käyttöön tuettu keikkatyö on, että työvalmentaja käyttää jo olemassa olevaa työnvälitysalustaa yhdessä keikalle haluavan henkilön kanssa. Työnvälitysalusta tarkoittaa digitaalista työkalua, joko verkkopalvelua tai mobiiliapplikaatioita, jonka avulla keikkatyön tilaaja ja keikkatyön tekijä kohtaavat. 

Alustoilla tarkoitetaan erilaisia digitaalisia palveluita ja järjestelmiä, joiden kautta voidaan välittää sekä tavaraa että työtä. Työtä välittävät alustayritykset asemoituvat työn tarjoajan ja ostajan väliin. Työn välittäminen ja sen hallinta digitaalisen alustan avulla on alustayrityksen liiketoimintaa. Alustatalous ja sitä myötä alustayrittäjyys ovat kasvussa myös Suomessa. (Työterveyslaitos 2021.)

Tärkeää tutustua työnvälitysalustaan huolellisesti

Erilaisia avoimia tai tietylle kohderyhmälle suunnattuja sähköisiä työnvälitysalustoja on olemassa useita kymmeniä, ja niitä kehitetään koko ajan lisää. Jokainen työnvälitysalusta toimii hiukan eri tavoin. Yhteistä näille alustoille on, että ne helpottavat lyhytaikaisen työvoiman rekrytointiprosessia, toimeksiantosopimuksen tekemistä ja palkkion maksamista. Reilua työtä alustalla, REITA -hankkeessa on tehty listaa erilaisista työnvälitysalustoista. (Työterveyslaitos 2021.)

Alustayrittäjät korostavat työn tilaajan ja työn tekijän kohtaamisen helppoutta, mutta työvalmentajan ja keikkatyön tekijän on tärkeää perehtyä myös siihen, millaisella sopimuksella keikkatyötä tehdään. Yhdessä on hyvä käydä huolellisesti läpi tilaaja- ja käyttöehdot. Tärkeää on selvittää esimerkiksi 

 • onko kyseessä työkorvaus vai palkka 
 • kuka maksaa työnantajan maksettavaksi kuuluvat sivukulut, jos kyseessä on työsopimusmalli
 • kenen vastuulla on huolehtia verojen maksusta ja 
 • kuka vakuuttaa keikkatyön tekijän.

Usein alustalla tehtävä työ poikkeaa perinteisestä palkkatyöstä erityisesti työntekijän aseman osalta. Työkeikkoja tehdään usein toimeksiantosuhteessa, jolloin työn suorittaja saa palkan sijaan työkorvauksen. Silloin, kun toimeksiannot ovat satunnaisia ja pienimuotoisia, työkorvaus on palkan lailla ansiotuloa. Toimeksiantosuhteessa työn tilaaja ei maksa työnantajamaksuja, esimerkiksi eläkemaksuja. Osassa keikkatyöalustoista keikkatyön tekijä on vakuutettu alustayrityksen kautta. 

On syytä muistaa, että työnvälitysalustat sopivat yksittäisten työkeikkojen tekemiseen erittäin hyvin. Alustan kautta tehtävällä keikkatyö ei ratkaise työnantajan selvästi säännöllisiä, samanlaisina toistuvia resurssitarpeita. Pysyvien tehtävien hoitamiseksi työsopimusmalli ja työehtosopimusten mukainen palkka toimivat silloin parhaiten. 

Tuettua keikkatyötä WorkPilots-työnvälitysalustan kautta

WorkPilots-alustaa käytettäessä on yleensä kyse kertaluonteisesta toimeksiannosta, jolloin työn tilaajan ja työntekijän eli keikkalaisen välille ei muodostu työsuhdetta. Palveluun rekisteröityminen on ilmaista, ja sen käyttö on verrattain yksinkertaista niin keikkatyön tilaajalle kuin keikkatyön tekijälle. WorkPilots huolehtii vakuutuksista, palkkion maksamisesta ja verojen pidättämisestä. Tuettu keikka on näin toteutettuna joustavaa ja riskitöntä sekä tilaajalle että tekijälle. 

WorkPilots-alustalla työstä sopiminen ja palkkion maksu etenevät seuraavasti:

 1. Keikkatyön hakija luo oman työnhakuprofiilin työnvälitysalustalle. Omassa profiilissa voi olla CV ja kuva. Vähintään lyhyt esittelyteksti on jokaisella keikkatyöhön haluavalla hyvä olla. Keikkatyön hakija ilmoittaa kirjautumisen yhteydessä tilinumeron ja verotiedot palkkion maksamista varten.
 2. Työn tilaaja laittaa alustalle ilmoituksen avoimesta työtehtävästä. Työtehtävä näkyy kaikille, jotka työpaikan alueella ovat rekisteröityneet palveluun. Työtehtävän voi kohdentaa myös suoraan tietyille ryhmille tai henkilöille. Työtehtävään liittyen ilmoitetaan yleensä toimiala, toivottu työn suoritusaika ja -paikka sekä kuvaus työtehtävistä. 
 3. Keikkatyön tekijä hakee häntä kiinnostavaa tehtävää, jolloin työn tilaaja saa tiedon kiinnostuneista työnhakijoista. Yleensä erillistä työhakemusta ei alustan kautta laadita, mutta työn tilaajalle voi apissa lähettää viestin erottuakseen muista hakijoista tai kysyäkseen lisätietoja.
 4. Työn tilaaja valitsee sopivimman keikkatyön tekijän keikkalaisten profiileissaan kertomien tietojen pohjalta. Kun keikkalainen on valittu tehtävään, mitään yhteydenottoa ei enää vaadita. Toki tarkennukset ja lisäohjeet ovat usein paikallaan. Työn tilaaja olettaa, että tehtävän saanut työntekijä tulee ilmoitettuna aikana tekemään sovitun keikkatyön. 
 5. Keikan jälkeen tekijä merkitsee tehtävän valmiiksi ja tilaaja puolestaan hyväksyy työn. 
 6. Molemmat antavat kokemuksesta palautteen, hymiön ja halutessaan sanallisen palautteen. WorkPilots-alusta painottaa positiivisen kokemuksen ja oppimisen merkitystä: palautteen on hyvä olla kannustavaa puolin ja toisin. Seuraavat tilaajat ja tekijät myös näkevät aiemmista keikoista saadut palautteet. Onnistuneesta keikasta ja sen palautteesta on jo hyötyä seuraavaa tehtävää haettaessa. Jos taas tehtävän suorittamisessa on ollut haasteita, antaa positiiviseen keskittyvä palaute hyvän mahdollisuuden jatkaa keikkailua.
 7. Kun työn tilaaja on hyväksynyt työn ja antanut palautteen, maksetaan keikkatyön tekijän palkkio automaattisesti alustan kautta. Vuonna 2021 perusmallissa työntekijä, myös tuetun keikkatyön tekijä, sai keikasta 10 €/h palkkion. Tästä pidätettiin oman veroprosentin mukaisesti tulovero. Vuonna 2021 työn tilaaja maksoi työstä 12,90€/h + alv. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu tilasi keikkatyön tekijöitä Myllypuron kampukselle WorkPilots-alustan kautta mm. arkistotöihin, välinehuoltoon ja erikoistilojen siistimiseen. (Vehkaperä & Nyman, 2021)

Video Arkistointia Metropoliassa

Lisämateriaalia

Esimerkki Tuetusta keikkatyöstä. Arkistointia Metropoliassa. Youtube-video.

WorkPilots

Lähteitä

Työterveyslaitos (2021). Reilu työ alustoilla REITA (2020-2023)

Vehkaperä U. & Nyman J. (2021). Tuetun keikkatyön malli – uusin askelin kohti työelämää (journal.fi). Kuntoutus-lehti 4/2021. Kuntoutussäätiö, Helsinki.