Keikkatyön tekijät kohti keikkatyötä

Niina Pietilä

Ajatus keikkatyöhön lähtemisestä voi herätä eri syistä. Keikkatyöstä voi olla mahdollisuus kokeilla pitkän ajan kuluttua, miltä työn tekeminen tuntuu ja miten oma jaksaminen sopii yhteen työn tekemisen kanssa. Keikkatyöstä saatu palkka voi tuoda tarpeellista  lisäansiota. Työkeikalle lähteminen herättää usein myös monenlaisia tunteita, kuten innostusta, jännitystä ja pelkoa. (Oksanen 2021)

Onneksi työkeikalle ei tarvitse lähteä kylmiltään, vaan siihen voi valmistautua. Voit saada valmennusta työkeikalle ryhmästä tai täyttämällä Kohti keikkaa -työkirjan tehtäviä ja keskustelemalla työvalmentajan kanssa. (Rintala 2020)

Yhteistä kaikille valmennuksen muodoille on, että ennen työkeikkaa pääset pohtimaan omia vahvuuksiasi ja osaamistasi unohtamatta myöskään mahdollisuutta kertoa mahdollisista peloistasi tai epäilyistäsi. Valmistautumiseen liittyy myös taloudellisen tilanteesi selvittely ennen työkeikalle lähtemistä. Sen avulla talousasiat ja pelko esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien katkeamisesta hälvenee ja töihin on mahdollista lähteä ilman taloussotkujen uhkaa. 

Lähteitä

Oksanen, T. (2021). Tuetun keikkatyön vaikutukset työllistymisen edistymiseen osatyöntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyö. Kuntoutuksen ylempi. Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Rintala, T. (2020). Kohti keikkatyötä. Opinnäytetyö. Metropolia Ammattikorkeakoulu. (Theseus)

Rintala, T. (2020). Kohti keikkatyötä -työkirja. (pdf, Google Drive)