Silppu- ja ruuhkatyöt soveltuvat tuetuksi keikkatyöksi

Ulla Vehkaperä

Kun mietitään osatyökykyisten työllistymistä ja keikkatyötä, voi yhdistelmä ensin tuntua haastavalta eikä omalta työpaikalta heti tunnista, mitkä työt voisivat olla sopivia tuetuksi keikkatöiksi. Työtehtävien pilkkominen pienempiin osiin ja niiden ominaispiirteiden ja vaativuuden tutkiminen auttavat usein hahmottamaan sellaisia työtehtäviä, joista saamielekkäitä kokonaisuuksia keikkatyön tekijälle. Tällaisia työtehtäviä voivat olla esimerkiksi:

 • ruuhka-ajan työt
 • kausivaihteluun liittyvät työt
 • tehtävät, jotka ovat jääneet hoitamatta
 • silpputyöt, joita kukaan ei ehdi tehdä
 • projektityöt, joissa on selkeä alku ja loppu.

Mikä tahansa työtehtävä voi olla sopiva tuetuksi keikkatyöksi, kun seuraavat kriteerit täyttyvät: 

 • Työtehtävä on kertaluonteinen, ja sillä on selkeä alku ja loppu, eli työ voidaan määritellä keikkatyöksi.
 • Työtehtävän voi porrastaa, pilkkoa ja muotoilla henkilön osaamisen mukaan. 
 • Perehdytys ja tuki työpaikalla on helppo järjestää (esim. kuvaohjeet, videot ja työvalmentajan mukana olo).
 • Työhönvalmentajan tuki on saatavana sekä keikkatyön tekijälle että työtehtävän tarjoajalle ennen keikkatyötä, sen aikana ja sen jälkeen.

Tuettuna keikkatyönä on tehty muun muassa seuraavia: 

 • verkkosivujen testausta
 • seminaarin moderointia
 • tapahtuma-avustajana toimimista
 • arkistotyötä
 • suursiivousta
 • ikkunoiden pesua
 • puutarhan kevät- ja syystöitä
 • kokemusasiantuntijan keikkoja, muun muassa puheenvuoroja tai blogikirjoituksia
 • varaston järjestämistä
 • materiaalin postittamista tai paketointia 
 • esiintymiskeikkoja.

Jos sinua kiinnostaa osatyökykyisen työllistäminen, kannattaa ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja pyytää yhteystietoja toimijoihin, jotka auttavat osatyökykyisten työllistämisessä. Heillä on mahdollisuus auttaa työtehtävän räätälöinnissä ja tekemättömän työn muotoilussa. 

Lisämateriaalia

Esteetön rekrytointi, Vamlas

Iiisti töihin -opas työnantajaille ja työyhteisön kehittäjille.