Työn tilaajalle tuettu keikkatyö hyvä ratkaisu

Katja Multanen ja Ulla Vehkaperä

Satunnaisiin silppu-, ruuhka- ja kausitöihin voivat yritykset tai kotitaloudet tarvita väliaikaista työvoimaa. Työtä ei kuitenkaan välttämättä ole niin paljon, että kannattaisi käynnistää työläät rekrytointiprosessit tai että voisi palkata henkilön työsuhteeseen. 

Tällaisissa tilanteissa keikkatyön tekijän voi löytää työnvälitysalustan kautta. Jos tarve on toistuva mutta epäsäännöllinen, voi keikkatyön tekijän tilaaminen henkilöstövuokrausfirmasta olla paras vaihtoehto. 

Jos haluaa mahdollistaa osatyökykyiselle henkilölle palkallista keikkatyötä, on hyvä ottaa käyttöön tuettu keikkatyö, jolloin osatyökykyisen henkilön nimetty työvalmentaja tai työelämäohjaaja on keikkatyön tukena ennen keikkaa, sen aikana ja sen jälkeen.

Tekemätöntä työtä löytyy jokaiselta työpaikalta

Sopivaa tuettua keikkatyötä ovat työtehtävät, joita vakituiset työntekijät eivät ehdi tehdä. Työ voi olla satunnaista, eikä se toisaalta kuulu kenenkään perustehtävään. Tekemättömänä työ kuitenkin häiritsee, ja se saattaa olla jatkuva kahvipöytäkeskustelun aihe. Tällaista tekemätöntä silpputyötä saattaa löytyä sinunkin työpaikaltasi. Myös erilaisiin kausivaihteluihin tai ruuhka-aikoihin voi tuetusta keikkatyön tekijästä olla apua.

Työvalmentaja työn tilaajan tukena

Työn tilaajana sinulla on mahdollisuus saada työvalmentajalta tukea työtehtävän muokkaamiseen, työohjeiden tekemiseen ja sopivan työntekijän valintaan. Periaatteena on, että työvalmentaja tulee tuetun keikkatyön tekijän mukana eikä valmentajan työpanoksesta aiheudu työnantajalle kustannuksia. 

Työvalmennusta tarjoavat kaupunkien ja kuntien työvalmennusyksiköiden ja Ohjaamoiden lisäksi lukuisat järjestötoimijat, kuten klubitalot, vammaisjärjestöt, mielenterveysyhdistykset ja työkeskukset. Tuetun keikkalaisen tuki ja valmennus voivat järjestyä myös oppilaitosyhteistyönä. Erityisammattioppilaitoksissa on henkilöitä, jotka hoitavat työnantajayhteistyötä.

Tuetusta keikkatyöstä tiedottaminen tärkeää

Keikkatyön onnistumiselle on tärkeää, että kaikki osapuolet – keikkalaisen kanssa työtä tekevät – tietävät, miksi tuettu keikka tehdään, miten se vaikuttaa tiimin tekemiseen ja mitä keneltäkin keikan johdosta odotetaan. Välttämättä erityistä tukea ei työpaikalle tarvita, mutta työpaikalla on hyvä kiinnittää huomiota ainakin viestintään. Mahdollisilta väärinymmärryksiltä vältytään parhaiten, kun toimitaan avoimesti ja kuunnellaan kaikkia osapuolia. 

Työn tilaajana tehtäväsi on varmistaa, että tieto tuetusta keikasta on vähintään kaikilla, joiden omaan työhön keikka vaikuttaa. Keikkatyöntekijän toiveita keikkaan ja siitä viestimiseen liittyen kannattaa kysyä etukäteen. Työvalmentaja voi toimia tässä tarvittaessa tukena ja tulkkina. 

Lisämateriaalia

Esteetön rekrytointi. Vamlas

Iiisti töihin -opas työnantajaille ja työyhteisön kehittäjille.

Vates (2021). Työnantajaesite. (pdf)